palvelut

etappipolku oy

Tarjoamme laadukkaita tukitoimia ja perhetyötä perhesosiaalityön, lastensuojelun ja aikuissosiaalityön asiakkaille sekä maahanmuuttajille.

Tukihenkilötyö

Tukihenkilötyöskentelyssä keskitymme lapsen ja nuoren itsetunnon kohottamiseen, koulunkäynnin ja elämänhallinnan tukemiseen sekä perhe- ja kaverisuhteiden vaalimiseen.

perhetyö

Perhetyössä lähtökohtamme on tukea perhettä löytämään keskusteluyhteys ja toimiva vuorovaikutus perheen jäsenten välillä.

Jälkihuoltonuorten tukityö

Jälkihuoltonuorten tukemiseksi meillä on erilaisia keinoja nuorten ohjaamiseen ja auttamiseen.

maahanmuuttajatyö

Nuorille etsitään räätälöidysti opiskelupaikkoja ja asunto sekä ohjataan paikallisiin palveluihin. Nuorille pyritään löytämään myös suomalaisia kontakteja ja verkostoja, joiden avulla on mahdollisuus työllistyä sekä kotoutua parhaalla mahdollisella tavalla.

isä-poikatyö

Tavoitteena on tukea isän ja pojan välistä suhdetta siten, että saavutettaisiin molemminpuolinen luottamus, avoimuus ja läheisyys.

lapsen ja nuoren lähiympäristöön vietävä tuki (koulutyön tuki)

Yrityksestämme löytyy laajaa opetusalan osaamista tukemaan koulunkäyntiä monin eri tavoin.