Palvelut

etappipolun

isä-poikatyö

Kun Etappipolku aloitti työskentelyn, tuen kohteena olivat selkeästi isät ja pojat. Myöhemmin toimintaa on laajennettu käsittämään tukihenkilötyön laajemmin, maahanmuuttajien tukemisen ja perhetyön.

Aluksi kartoitamme pojan ja perheen elämäntilanteen ja suunnittelemme yksilölliset tukitoimet yhdessä viranomaisten, pojan ja perheen kanssa.

Isä-poikatyössä tukihenkilö  voi parhaimmillaan tarjota turvallisen ja merkityksellisen ihmissuhteen pojalle. Tukihenkilö voi olla rakentamassa, vahvistamassa ja syventämässä pojan ja isän välistä turvallista ja merkityksellistä suhdetta. Aikuisen miespuolisen ammattilaisen vertaistuki vahvistaa samalla myös isän roolia pojan elämässä. Isä-poika suhteella on usein kauaskantoiset seuraukset koko loppuelämän ajalle, joko negatiiviset tai positiiviset, riippuen suhteen laadusta. Vaikka korostamme tukihenkilön ja pojan sekä tukihenkilön ja isän luottamuksellista suhdetta, niin oleellisinta on tukea isän ja pojan välistä suhdetta siten, että siinä saavutetaisiin molemminpuolinen luottamus, avoimuus ja läheisyys. Etappipolku tarjoaa osaamistaan tällaisen suhteen rakentamiseksi ja vahvistamiseksi.