palvelut

etappipolun

lapsen ja nuoren lähiympäristöön vietävä tuki (koulutyön tuki)

Koulunkäynnin varmistaminen on tärkeää sekä opillisesti että sosiaalisen verkoston muodostumisen kannalta. Yrityksestämme löytyy laajaa opetusalan osaamista tukemaan koulunkäyntiä monin eri tavoin:


– oppimisvaikeuksista kärsivien tukeminen ja tukitoimet
– lisä- tai yksityisopetuksen antaminen osana koulupäivää tai kotona
– koulunkäynnin peruskäytänteiden opettaminen (lukujärjestyksen seuraaminen ja viikkorutiinit, läksyt, kokeisiin valmistautuminen)
– yhteistyö opettajan ja koulun oppilashuoltoryhmän jäsenten kanssa
– jatko-opiskelupaikkojen kartoittaminen
– Yhteistyö huoltajien ja lähiverkoston kanssa


Tarkoituksena on luoda huoltajien ja lähiverkoston kanssa toimintamalleja, jotka tukevat koululaisen kokonaisvaltaista kasvua ja hyvinvointia. Joskus kodin ja koulun välille voi muodostua haasteita yhteisymmärryksestä ja siinä me voimme olla mukana tukemassa oppilaan etua. Haasteet voivat liittyä kielimuuriin, kulttuurillisiin näkemyksiin, viestinnän tulkintoihin jne. Tavoitteena on luoda koululaisen ja tukihenkilön välille luottamuksellinen ja turvallinen vuorovaikutussuhde, jossa koululainen kokee, että hän saa konkreettista tukea opinnoissa selviytymiseen eikä jää ilman apua jos ei osaa tai pysty suoriutumaan. Tärkeää on, että koululainen pystyy jakamaan huolensa ja tunteensa tukihenkilön kanssa. Tukihenkilö kuuntelee ja hakee ratkaisuja yhteistyössä. Koululaisen sosiaalinen elämä, kuten koulukaverit, liittyvät olennaisesti myös koulunkäyntiin, sen mielekkyyteen ja koulumotivaatioon. Sosiaalisenkentän kartoittaminen on tärkeä osa sosiaalista kehittymistä. Koska koulutyön rinnalla on hyvä olla myös vapaa-ajantoimintaa, teemme yhteistyötä eri harrastusseurojen kanssa ja olemme tukemassa mukavan harrastuksen löytymistä.

Etappipolulla on valmius työskennellä niiden koululaisten kanssa joilla on haasteita käydä koulua ja siten kasvanut riski syrjäytyä opinnoistaan.