Palvelut

etappipolun

tukihenkilötyö

Tukihenkilötyöskentelyssä keskitymme lapsen ja nuoren itsetunnon kohottamiseen, koulunkäynnin ja elämänhallinnan tukemiseen sekä perhe-ja kaverisuhteiden vaalimiseen. Tavoitteena on löytää lapselle ja nuorelle mielekäs harrastus tai muuta rakentavaa vapaa-ajantoimintaa pelaamisen ja kännykän ”räpläämisen” vaihtoehdoksi. Ydinosaamistamme on isän ja pojan välisen suhteen tukeminen. Tarjoamme myös jälkihuoltonuorten tavoitteellisia tukihenkilöpalveluja.