palvelut

etappipolun

jälkihuoltonuorten tukityö

Jälkihuoltonuorten tukemiseksi meillä on erilaisia keinoja nuorten ohjaamiseen ja auttamiseen. Autamme nuoria hakemaan asuntoa ja täyttämään hakemuksia. Tuemme itsenäistymistä ohjaamalla käytännössä kodin rakentamista, kodin hoitamista ja opastamme taloudellisissa asioissa. Tuemme opiskelussa ja autamme työnhaussa. Etsimme nuoren kanssa yhdessä rakentavia vapaa-ajanviettotapoja ja ohjaamme harrastusten pariin. Ylläpidämme ja rakennamme nuoren kanssa yhdessä myös yhteyttä vanhempiin ja sisaruksiin, kun sijaishuolto päättyy ja nuori palaa omaan perhepiiriinsä täysi-ikäisenä. Ohjaamme nuoria päihde-ja mielenterveyspalveluihin ja olemme tarvittaessa mukana vastaanotoilla sekä erilaisissa suunnitelma-ja hoitoneuvotteluissa.