palvelut

etappipolun

perhetyö

Perhetyössä lähtökohtamme on tukea perhettä löytämään keskusteluyhteys ja toimiva vuorovaikutus perheen jäsenten välillä. Vanhempia tuetaan vanhemmuudessa ja yhteisten kasvatustapojen käytäntöön viemisessä. Vanhempien erotilanteissa pyrimme sovittelemalla auttamaan vanhempia löytämään lapsen edun mukaisia ratkaisuja huoltajuudesta, lasten asumisesta ja tapaamisista. Teemme myös käytännön ohjaustyötä sujuvan arjen toimimiseksi perheissä.