Tukihenkilöt

Etappipolkuna tarjoamme poikien ja isien käyttöön kokeneiden avohuollon osaajien työpanoksen. Kaikki työntekijämme ovat pitkän linjan isä-poika -toiminnan ammattiosaajia, poikien ja miesten mielenmaailman ymmärtäjiä sekä taitavia rinnalla kulkijoita. Työntekijöidemme koulutustaustat vaihtelevat muun muassa lähihoitajista ja nuorisotyönohjaajista sosionomeihin, yhteisöpedagogeihin. Yhdistävänä tekijänä on kiinnostus poikien elämään ja aito auttamisen halu.

Tukihenkilöiden etapitOlemme tottuneet asettamaan poikien ja miesten kanssa yhteistä matkaa kulkiessa tavoitteeksi realistiset ja sopivan mittaiset etapit. Yksi etappi kerrallaan on osoittautunut meille sopivaksi ja tulokselliseksi tavaksi tehdä yhteistä matkaa. Elämän polkua on turvallista kulkea hyvin suunniteltujen etappien varassa. Yleensä rakennamme toimintamme kolmen periaatteellisen etapin varaan. Työntekijämme ovat sitoutuneita työskentelemään näiden kolmen etapin mukaisesti – etappi kerrallaan.

Etappi I

Luottamus: kaikki rakennetaan luottamuksen varaan. Ilman luottamusta ei ole tulevaisuutta. Pojan ja/tai isän pitää voida luottaa tukihenkilöön. Luottamus syntyy luonnollisesti ajan myötä, kun tukihenkilö on rehellinen ja luotettava aikuinen ihminen. Luottamuksen syntyminen vaatii aina huolellista ja suunniteltua yhdessäoloa, tilaa ajatuksille ja sanoille, kuuntelevaa asennetta sekä ymmärtäväistä ja ryhdikästä vuorovaikutusta.

Etappi II

Ammatillinen ystävyys: miespuolinen ammatillinen tukihenkilö ei ole koskaan pojalle isä, ei isoisä, eikä kummankaan korvike. Ei myöskään isälle kilpailija. Tukihenkilö on aina tukihenkilö. Ammatillinen aikuinen ystävä. Yksikin luottamuksellinen ja turvallinen aikuissuhde voi kantaa läpi pojan elämän. Tämän varaan laskemme. Tarjoamme pojille ja isille luotettavan ja hyvällä tavalla ammatillisen ystävän.

Etappi III

Esimerkki: ”älä tee niinku mä teen, vaan tee niinku mä sanon” on mielestämme huono sanonta. Me haluamme antaa pojille esimerkin tavallisesta miehestä. Työntekijämme ovat mielestämme huikeita, mutta eivät kuitenkaan mitään ihmemiehiä. Uskomme tavallisuuden esimerkkiin. Normaali on hyvä.